Opowiedz mi miasto

Marek Markowski

Dane

 • Kategoria i tagi:

  osoby
 • Imiona i nazwisko:

  Marek Markowski

 • Dzielnica:

  5

Marek Markowski, syn Edwarda i Zofii z domu Łabuś, urodził się 14 lutego 1960 w Krakowie. Dzieciństwo spędził w dzielnicy Krowodrza. Od najmłodszych lat rodzice pokazywali mu różne tradycje i zwyczaje krakowskie, miał więc okazję także oglądać pokonkursową wystawę szopek. Zachwycił się nimi wówczas, a będąc dwunastolatkiem został zachęcony przez ojca do próby zbudowania własnej szopki. Pierwszą jego szopkę kupił konsul amerykański. Jest samoukiem. Wiedzę na temat techniki podpatrywał u innych twórców. Ceni prace Zdzisława Dudzika i Zygmunta Grabarskiego, na których się wzorował. W 1974 roku wziął udział w konkursie i otrzymał trzecią nagrodę, co zmobilizowało go do dalszej pracy. Do 1980 roku uczestniczył w konkursach systematycznie, prezentując szopki małe, średnie i duże. Twierdzi, że w tworzeniu szopek przejawia się miłość do Krakowa.  Studiował historię sztuki – wiedza zdobyta na studiach pomaga mu w tworzeniu. Swoje prace starał się wykonywać zachowując ustalony kanon, więc zawsze nawiązywał do wież Kościoła Mariackiego, Kaplicy Zygmuntowskiej i zamku na Wawelu. Jest pierwszym pokoleniem w rodzinie, który rozpoczął tworzenie szopek, a pod jego wpływem zaczął je także wykonywać jego ojciec Edward. Do twórczości szopkarskiej powrócił po trzydziestoletniej przerwie i od kilku lat wraz z rodzicami, żoną i trójką dzieci wykonują wspólną pięciometrową szopkę, która jest największą z dotychczas wykonanych w dziejach konkursu. Była ona prezentowana w okresie Bożego Narodzenia w kościele ojców franciszkanów. Ich celem było ujęcie w jednej budowli jak największej liczby wątków z tradycji szopkarstwa poprzez ukazanie elementów z najważniejszych kościołów w Śródmieściu, nawiązanie do postaci dziewięciu świętych pochowanych w Krakowie, których postaci umieścili w witrażach. Chcąc zachować symetrię, na dziesiątym witrażu jest przedstawiona postać Jana Pawła II. Ponadto, aby ukazać historię Polski w podcieniach konstrukcji Sukiennic zostały umieszczone obrazy, przedstawiające wydarzenia o fundamentalnym znaczeniu dla biegu dziejów Krakowa i Polski. Szopce tej poświęcili około 10 tysięcy godzin pracy. Od samego początku swojej twórczości stara się nawiązywać do stylu gotyckiego. Uważa, że szopki odzwierciedlają ważne wydarzenia w Polsce, powinny też nawiązywać do legend krakowskich i ukazywać sztukę zawartą w zabytkach.  Inspiracją dla niego są m.in. witraże Stanisława Wyspiańskiego. Jego szopki są podświetlane i zmechanizowane. Nie używa elementów pasmanteryjnych, a chcąc utrzymać tradycyjną technikę, wszystko wykonuje własnoręcznie u siebie w pokoju. Specjalizuje się w szopkach średnich. Do dziś wykonał ich co najmniej kilkanaście. Charakterystyczne dla jego szopek jest ich strzelistość i ostrołukowe okna. Twierdzi, że szopka powinna być kolorową konstrukcją. Pamięta, że jedna z jego prac w latach osiemdziesiątych ozdabiała witrynę przy ul. Floriańskiej w okresie bożonarodzeniowym. Jego szopki znajdują się w zbiorach w Polsce i w Niemczech. Były one wielokrotnie nagradzane lub otrzymywały wyróżnienia.

Biogram na podstawie tekstu Magdaleny Kwiecińskiej oraz publikacji „Konkursy Szopek Krakowskich 1937 – 2017”, Kraków 2017.

Aktualności

Sprawdź w tym tygodniu

 • Stanisław Andrasz

  Pochodził z Nowego Sącza. Z zawodu był ślusarzem, ale pracował również jako murarz. W czasie I wojny światowej walczył w II Brygadzie Legionów Polskich. Na początku lat dwudziestych służył w stopniu porucznika w 5 Pułku Artylerii Ciężkiej w Krakowie. Mieszkał w Bronowicach w schronie amunicyjnym „Bronowice” przy ulicy Tetmajera. Począt

                          
 • Michał Wincencik

  Michał Wincencik, urodzony 26 września 1916 r. w Brzegach koło Krakowa.

  Między rokiem 1981 a 1986 brał udział w konkursach szopek.

  Z wykształcenia był technikiem budowlanym. W 1939 r. został powołany do wojska do 20. Pułku Piechoty w Krakowie, brał udział w kampanii wrześniowej i został internowany w Rumunii, w 1940 roku

                          
 • Tadeusz Żmirek

  Tadeusz Żmirek, urodzony 28 lipca 1934 r. w Myślachowicach (woj. katowickie). Ślusarz w Kopalni Węgla Kamiennego „Siersza” w Trzebini- Sierszy. Od najmłodszych lat interesowały go sztuki plastyczne. Jego ojciec również rzeźbił i malował, to on rozpoczął edukację plastyczną autora. Podczas służby w Marynarce Wojennej równie szybko pan Ż

                          
 • Kazimierz Wiatr

  Kazimierz Wiatr, urodzony 18 lutego 1955 w Krakowie. Naukowiec i polityk, profesor zwyczajny AGH, harcmistrz, były przewodniczący Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, senator RP.

  Jego szopki znajdują się w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz były prezentowane na Wystawie Kościuszkowskiej w Stanach Zjednoczonych.

 • Jakub Zawadziński

  Jakub Zawadziński, jeden z najmłodszych aktywnych obecnie szopkarzy, urodzony w 1996 r.

  Szopkarstwem zainteresował się około 2002 roku, odwiedzając  z dziadkiem wystawy pokonkursowe. Dziecięcy zachwyt sprawił, że sam podjął próby budowy, jeszcze jako uczeń szkoły podstawowej. W 2009 roku, dzięki lekturze książki Wiesława Barczew

                          
 • Władysław Owsiński

  Władysław Owsiński urodził się 19 maja 1874, zmarł 26 grudnia 1960 r.

  Mieszkał przy ul. Friedleina 13 w Krakowie. Brał udział w konkursach szopek od 1937 do 1959 r. Jego szopki znajdują się w zbiorach Muzeum Etnograficznego. Uważał się za współtwórcę klasycznej szopki typu „ezenekierowskiego”. Został odznaczony Złotą odznaką „za