Opowiedz mi miasto

Tadeusz Ruta

Dane

  • Kategoria i tagi:

    osoby
  • Imiona i nazwisko:

    Tadeusz Ruta

  • Daty życia:

    1900 - 1976

Corocznie uczestniczył w konkursie na Szopkę Krakowską (1945-1955). Z jego warsztatu wychodziły tylko szopki duże. Siedmiokrotnie otrzymał II nagrodę (1945, 1947, 1949, 1950, 1953-1955) i dwukrotnie III nagrodę (1946 i 1951). Dwie szopki Tadeusza Ruty znajdują się w zbiorach Muzeum Krakowa.

Opis na podstawie tekstu Magdaleny Kwiecińskiej i Małgorzaty Niechaj „Portrety twórców szopek krakowskich”

Aktualności

Sprawdź w tym tygodniu