Opowiedz mi miasto

Utwory

  • Piosenka krakowskiego tramwajarza

    Włodzimierz Malik, w ślad za swoim ojcem Walentym, tworzył przedstawienia jasełkowe, które pokazywał na Zwierzyńcu ale i w innych dzielnicach Krakowa. Pracował w Krakowskiej Miejskiej Kolei Elektrycznej S.A. (późniejszym Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji) i ze swojego zawodu tramwajarza był niezmiernie dumny. Jak wspomina jego syn

  • Konik

    Edmund Wasilewski (1814-1846) wydał w 1839 roku trzecią część poematu Krakowiaki, którą poświęcił krakowskim motywom ludowym. Jednym z przewodnich motywów jest w nim legenda o włóczkach i napadzie Tatarów, a także tradycja odprawiania corocznie Konika. Poeta uwidacznia bezlitosność najeźdźców, a opiewa bohaterstwo i patriotyzm włóczków