Opowiedz mi miasto

Miejsca-kultu

 • Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie

  Prawosławna świątynia parafialna, mieszcząca się przy ul. Szpitalnej 24. Parafia powstała w Krakowie w 1918 r. Po wybuchu II. wojny światowej, z powodu eksmisji z dotychczasowej siedziby, zainteresowano się zdewastowaną synagogą Ahawat Raim. W 1940 roku przystąpiono do renowacji i przystosowywania budynku na potrzeby nowych właścicieli

 • Cerkiew Podwyższenia Krzyża Świętego w Krakowie

  Zabytkowa świątynia greckokatolicka, mieszcząca się przy ul. Wiślnej 11. Została wzniesiona w 1. połowie XVII wieku jako kościół Św. Norberta, przeznaczony dla zakonu sióstr Norbertanek. Na początku XIX wieku władze austriackie zarządziły kasację dóbr klasztornych, wtedy to kościół został przekazany parafii greckokatolickiej. Pod konie

 • Synagoga Kupa

  Synagoga Kupa (Szpitalna, Ubogich), znajduje się przy ul. Jonatana Warszauera 8. Została wzniesiona w XVII wieku, w XIX wieku dobudowano galerię dla kobiet, część północną i południową. Synagoga zawiera interesujące polichromie przedstawiające m. in. Ścianę Płaczu, panoramę Jerozolimy, Hebronu, Tyberiady. W okresie okupacji niemieckiej

 • Synagoga Remu

  Synagoga Remu znajduje się przy ul. Szerokiej 4o. Jej nazwa wywodzi się od hebrajskiego akronimu ‏רמ״א‎ ReMu, którym określa się rabina Mojżesza Isserlesa, filozofa i uczonego. Została zbudowana w 1553 roku,  z fundacji Izraela Isserlesa, ojca największego uczonego talmudysty w Krakowie, pochowanego na cme

 • Stara Synagoga

  Stara Synagoga, znajduje się przy ul. Szerokiej 24, jest najstarszą zachowaną bożnicą w Polsce, pochodzi z początku XV wieku. Po pożarze Kazimierza w XVI wieku została odbudowana przez włoskiego budowniczego M. Gucciego, w stylu renesansowym. W XVI i XVII wieku synagoga była rozbudowywana o modlitewnie dla kobiet, przedsionek i dom zar

 • Synagoga Izaaka

  Synagoga Izaaka (Ajzyka), znajduje się przy ul. Kupa 18. Została ufundowana przez Izaaka Jakubowicza, kupca i przewodniczącego kahału, w pierwszej połowie XVII wieku. W okresie najazdu szwedzkiego synagogę zdewastowano,  w czasie zarazy w 1679 r. opiekunowie bożnicy zabrali ze sobą pozostałe cenne przedmioty i uciekli do Opatowa. W okr

 • Synagoga Tempel

  Synagoga Tempel – postępowa, reformowana znajduje się przy ul. Miodowej 24. Została zbudowana w latach 1860 – 1862 według projektu Ignacego Hercoka. Synagoga była kilkakrotnie rozbudowywana. Wewnątrz zdobią ją piękne mauretańskie malowidła, w centrum znajduje się neorenesansowy aron ha- kodesz przypominający ołtarz w chrześcijańs

 • Ormiański Krzyż Chaczkar przy kościele św. Mikołaja

  Przy kościele św. Mikołaja znajdującym się przy ul. Kopernika 9, 17 kwietnia 2004 roku w 89 rocznicę ludobójstwa Ormian, ks. kard. Franciszek Macharski poświęcił ormiański Krzyż Chaczkar, upamiętniający Ormian pomordowanych w Turcji, jak i na Kresach Wschodnich podczas II wojny światowej.  W rocznicę mordu na Ormianach, w drugiej połow

 • Kościół św. Marcina w Krakowie

  Kościół diecezjalny, wyznania luterańskiego, kalwińskiego oraz mariawickiego znajduje się przy ul. Grodzkiej 58 i jest siedziba krakowskiej parafii Ewangelicko-Augsburskiej oraz Ewangelicko-Reformowanej.