Opowiedz mi miasto

Jom Kipur

Dane

 • Nazwa:

 • Od kiedy zwyczaj lub obrzęd jest datowany:

 • Data zaniku zwyczaju lub obrzędu:

 • Dzielnica:

  1

Jom Kipur – to „Dzień Pojednania”, przypada on 10 dnia miesiąca tiszri (wrzesień/październik). Jest to święto o charakterze pokutnym, jedno z najważniejszych świąt żydowskich, gromadzące w synagogach nawet najmniej religijnych Żydów. W dniu poprzedzającym święto wierni odwiedzają swoich bliskich, także groby zmarłych, aby prosić ich o przebaczenie. Pobożni Żydzi udają się do mykwy, aby odbyć rytualną kąpiel – symbol oczyszczenia. Podczas uroczystości Jom Kipur obowiązuje ścisły całodobowy post, a także zakaz pracy, mycia się, podejmowania współżycia, noszenia skórzanego obuwia. Tego dnia Żydzi wyznają publicznie swoje grzechy, odmawiana jest modlitwa Kol Nidre, składane są ofiary za grzechy. Ma to na celu zapisanie swojego nazwiska w Księdze Życia. Na koniec Jom Kipur rozlega się dźwięk szofaru, Żydzi wierzą, że wówczas Bóg przesiada się z tronu Prawa na tron Miłosierdzia i odpuszcza wszystkie grzechy

Aktualności

Sprawdź w tym tygodniu

 • Protestancki rok obrzędowy

  Święto Reformacji – jest jednym z najważniejszych świąt protestanckich. Zostało ustanowione na pamiątkę reformatorów, a zwłaszcza Marcina Lutra- pierwszego z nich. Przypada ono na 31 października, kiedy to w 1517 roku, Luter przybił 95 tez na drzwiach kościoła w Wittenberdze. Datę tę uznaje się za początek protestantyzmu. Często

                          
 • Ormiańskokatolicki rok obrzędowy

  Aż do końca XVIII wieku Ormianie w Polsce posługiwali się własnym kalendarzem, początek ery ormiańskiej miał miejsce 11 lipca 552 roku, kiedy to synod Kościoła w Armenii ogłosił swoja niezależność.

  W niektórych krajach, w tym w Polsce, Ormianie pod wpływem tradycji zachodniej zaczęli świętować dzień Bożego Narodzenia 25 grudnia.

                          
 • Emaus

  Tradycyjny odpust, odbywający się w Poniedziałek Wielkanocny przy klasztorze Norbertanek na Zwierzyńcu, odprawiany przez arcybiskupa Krakowa. Wydarzeniu towarzyszą liczne kramy z zabawkami, słodyczami i pamiątkami. Szczególną popularnością cieszą się drewniane figurki Żydów i nawlekane na sznurek precelki.

  Pierwsza wzmianka o kr

                          
 • Prawosławny rok obrzędowy

  Rok liturgiczny w Cerkwi, tak jak w innych kościołach wschodnich, rozpoczyna się 1 września, 14 zgodnie z kalendarzem juliańskim, liczonym zgodnie z tradycją bizantyjską od stworzenia świata. Oprócz Wielkanocy i tzw. Dwunastu Świąt Głównych występuje w cerkiewnym roku liturgicznym cały szereg świąt pomniejszych lub obchodzonych jedynie

                          
 • Szawuot, Sukot, Simchat Tora

  Szawuot – Święto Tygodni, obchodzone jest pięćdziesiąt dni po Pesach, w miesiącu siwan (maj/czerwiec). Uroczystość upamiętnia otrzymanie Tory przez Mojżesza na górze Synaj. Podczas Szawuot w synagodze odczytuje się Dziesięć Przykazań oraz Księgę Rut. Tradycyjne posiłki świąteczne to dania mleczne: naleśniki, serniki, budynie. Domy i sy

                          
 • Pesach

  Pesach – przypada w miesiącu nisan (marzec/kwiecień), w diasporze trwa osiem dni i upamiętnia wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej. Podczas całego święta Pesach spożywa się macę – przaśny chleb. W domu nie można mieć chamecu (zakwasu), a dzień przed rozpoczęciem uroczystości starannie przeszukuje się pomieszczenia i oczyszcza nawet z