Opowiedz mi miasto

Zwyczaje

 • Protestancki rok obrzędowy

  Święto Reformacji – jest jednym z najważniejszych świąt protestanckich. Zostało ustanowione na pamiątkę reformatorów, a zwłaszcza Marcina Lutra- pierwszego z nich. Przypada ono na 31 października, kiedy to w 1517 roku, Luter przybił 95 tez na drzwiach kościoła w Wittenberdze. Datę tę uznaje się za początek protestantyzmu. Często

 • Ormiańskokatolicki rok obrzędowy

  Aż do końca XVIII wieku Ormianie w Polsce posługiwali się własnym kalendarzem, początek ery ormiańskiej miał miejsce 11 lipca 552 roku, kiedy to synod Kościoła w Armenii ogłosił swoja niezależność.

  W niektórych krajach, w tym w Polsce, Ormianie pod wpływem tradycji zachodniej zaczęli świętować dzień Bożego Narodzenia 25 grudnia.

 • Emaus

  Tradycyjny odpust, odbywający się w Poniedziałek Wielkanocny przy klasztorze Norbertanek na Zwierzyńcu, odprawiany przez arcybiskupa Krakowa. Wydarzeniu towarzyszą liczne kramy z zabawkami, słodyczami i pamiątkami. Szczególną popularnością cieszą się drewniane figurki Żydów i nawlekane na sznurek precelki.

  Pierwsza wzmianka o kr

 • Prawosławny rok obrzędowy

  Rok liturgiczny w Cerkwi, tak jak w innych kościołach wschodnich, rozpoczyna się 1 września, 14 zgodnie z kalendarzem juliańskim, liczonym zgodnie z tradycją bizantyjską od stworzenia świata. Oprócz Wielkanocy i tzw. Dwunastu Świąt Głównych występuje w cerkiewnym roku liturgicznym cały szereg świąt pomniejszych lub obchodzonych jedynie

 • Szawuot, Sukot, Simchat Tora

  Szawuot – Święto Tygodni, obchodzone jest pięćdziesiąt dni po Pesach, w miesiącu siwan (maj/czerwiec). Uroczystość upamiętnia otrzymanie Tory przez Mojżesza na górze Synaj. Podczas Szawuot w synagodze odczytuje się Dziesięć Przykazań oraz Księgę Rut. Tradycyjne posiłki świąteczne to dania mleczne: naleśniki, serniki, budynie. Domy i sy

 • Pesach

  Pesach – przypada w miesiącu nisan (marzec/kwiecień), w diasporze trwa osiem dni i upamiętnia wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej. Podczas całego święta Pesach spożywa się macę – przaśny chleb. W domu nie można mieć chamecu (zakwasu), a dzień przed rozpoczęciem uroczystości starannie przeszukuje się pomieszczenia i oczyszcza nawet z

 • Jom Kipur

  Chanuka

  Chanuka – święto obchodzone jest na przełomie miesiąca kislew i tewet (listopad/grudzień), upamiętnia zwycięskie powstanie Machabeuszy, w wyniku którego odzyskana została Świątynia Jerozolimska. Wówczas, w cudowny sposób, rozmnożeniu uległa oliwa, potrzebna do rozpalenia świętego ognia ( hebr. „ner tamid”). Lampka oliwna ni

 • Purim

  Purim – To najweselsze święto zwane także żydowskim karnawałem. Obchodzone jest 14 dnia miesiąca adar (luty/marzec). Święto upamiętnia uratowanie od zagłady narodu żydowskiego w imperium perskim. Historia ta opisana została w Księdze Estery, którą podczas uroczystości czyta się dwukrotnie. W trakcie obchodów wręcza się prezenty r

 • Rosz ha-Szana

  Rosz ha-Szana (hebr. „głowa roku”) to początek Nowego Roku żydowskiego, przypada 1 i 2 dnia miesiąca tiszri (wrzesień/październik). Święto upamiętnia stworzenie świata oraz przypomina o mającym nadejść dniu sądu Bożego, dlatego też rozpoczyna okres pokuty trwający do święta Jom Kipur. Podczas obrzędu taszlich nad wodą wysyp