Opowiedz mi miasto

Marek Głuch

Dane

 • Kategoria i tagi:

  osoby
 • Imiona i nazwisko:

  Marek Głuch

 • Daty życia:

  25-04-1966

 • Dzielnica:

  1

Marek Głuch, syn Witolda i Krystyny z domu Pieprzycy, urodził się 25 kwietnia 1966 w Krakowie. Z zawodu jest elektrykiem. Wychował się w dzielnicy Śródmieście, ale czuje się związany ze Zwierzyńcem, skąd pochodzą jego rodzice. Często obserwował pochód Lajkonika i odpust Emaus, z którymi łączą się jego wspomnienia z dzieciństwa. Jest drugim pokoleniem uczestniczącym w tradycji; W jego rodzinie szopki wykonywał także jego ojciec Witold i starszy brat Jacek. Od najmłodszych lat miał okazję obserwować twórczość ojca, który był ceniony i poważany w środowisku krakowskich szopkarzy. W dzieciństwie miał więc dogodne warunki, aby poznać i wypracować własną technikę. Zajmował się także modelarstwem, uczestniczył w warsztatach rzeźbiarstwa w glinie i malował obrazy, a czasami pomagał ojcu przy instalacji oświetlenia lub wykonywaniu lalek do szopek. W 1998 roku podjął się tego artystycznego rzemiosła pod wpływem atmosfery konkursu – jak twierdzi, który miał okazję obserwować jako pracownik Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Szopki wykonuje w domu, a przygotowania do grudniowego konkursu rozpoczyna po Wielkanocy. Specjalizuje się w szopkach małych i średnich. Nim przystąpi do pracy przegląda albumy z fotografiami zabytków Krakowa i przygląda się detalom architektonicznym spacerując po mieście, w szczególny sposób zwracając uwagę na attyki. W szopce zawsze umieszcza wieże kościoła Mariackiego, Kaplicę Zygmuntowską, czasami także Barbakan z Bramą Floriańską, a jej budowlę konstruuje od dolnej kondygnacji, gdzie umieszcza bramę. W szopce nawiązuje do tradycji krakowskich poprzez postacie muzykantów, pochód Lajkonika, a także legend w figurce Pana Twardowskiego, hejnalisty, smoka wawelskiego lub przekupki. Pomija motywy nawiązujące do historii Polski lub polityki, twierdząc, że w szopce powinny być odzwierciedlone wyłącznie wydarzenia krakowskie. Stara się częściej nawiązywać do życia artystycznego miasta i w jednej z prac umieścił figurkę przedstawiającą Piotra Skrzyneckiego. Od kilku lat do ozdabiania szopki wykorzystuje gotowe elementy pasmanteryjne. Czasami sięga także do starych przyzwyczajeń i wykorzystuje także zebrane wcześniej sreberek po czekoladkach lub cukierkach. Specjalizuje się w szopkach średnich i małych, które są podświetlane i często zmechanizowane. Wykonał także kilka miniatur. W swoich pracach łączy różne style architektoniczne (ojciec jego tworzył szopki przede wszystkim w stylu gotyckim). Do dziś wykonał już prawie siedemdziesiąt szopek, a w każdej z nich stara się nawiązywać do stylu  ezenekierowskiego, chcąc w ten sposób utrzymać ciągłość tradycji. Będąc świadkiem zachodzących zmian ubolewa, że dziś twórcy nie przywiązują dużej uwagi, by zachować strzelistość konstrukcji szopki. Szopki jego były wielokrotnie nagradzane lub otrzymywały wyróżnienie i znajdują się w zbiorach w Polsce i we Francji. Uczestniczył w 20 konkursach w latach: 1981, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018.

Biogram oparty na tekście Magdaleny Kwiecińskiej oraz publikacji „Konkursy Szopek Krakowskich 1937 – 2017”, Kraków 2017.

 

Aktualności

Sprawdź w tym tygodniu

 • Stanisław Andrasz

  Pochodził z Nowego Sącza. Z zawodu był ślusarzem, ale pracował również jako murarz. W czasie I wojny światowej walczył w II Brygadzie Legionów Polskich. Na początku lat dwudziestych służył w stopniu porucznika w 5 Pułku Artylerii Ciężkiej w Krakowie. Mieszkał w Bronowicach w schronie amunicyjnym „Bronowice” przy ulicy Tetmajera. Począt

                          
 • Michał Wincencik

  Michał Wincencik, urodzony 26 września 1916 r. w Brzegach koło Krakowa.

  Między rokiem 1981 a 1986 brał udział w konkursach szopek.

  Z wykształcenia był technikiem budowlanym. W 1939 r. został powołany do wojska do 20. Pułku Piechoty w Krakowie, brał udział w kampanii wrześniowej i został internowany w Rumunii, w 1940 roku

                          
 • Tadeusz Żmirek

  Tadeusz Żmirek, urodzony 28 lipca 1934 r. w Myślachowicach (woj. katowickie). Ślusarz w Kopalni Węgla Kamiennego „Siersza” w Trzebini- Sierszy. Od najmłodszych lat interesowały go sztuki plastyczne. Jego ojciec również rzeźbił i malował, to on rozpoczął edukację plastyczną autora. Podczas służby w Marynarce Wojennej równie szybko pan Ż

                          
 • Kazimierz Wiatr

  Kazimierz Wiatr, urodzony 18 lutego 1955 w Krakowie. Naukowiec i polityk, profesor zwyczajny AGH, harcmistrz, były przewodniczący Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, senator RP.

  Jego szopki znajdują się w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz były prezentowane na Wystawie Kościuszkowskiej w Stanach Zjednoczonych.

 • Jakub Zawadziński

  Jakub Zawadziński, jeden z najmłodszych aktywnych obecnie szopkarzy, urodzony w 1996 r.

  Szopkarstwem zainteresował się około 2002 roku, odwiedzając  z dziadkiem wystawy pokonkursowe. Dziecięcy zachwyt sprawił, że sam podjął próby budowy, jeszcze jako uczeń szkoły podstawowej. W 2009 roku, dzięki lekturze książki Wiesława Barczew

                          
 • Władysław Owsiński

  Władysław Owsiński urodził się 19 maja 1874, zmarł 26 grudnia 1960 r.

  Mieszkał przy ul. Friedleina 13 w Krakowie. Brał udział w konkursach szopek od 1937 do 1959 r. Jego szopki znajdują się w zbiorach Muzeum Etnograficznego. Uważał się za współtwórcę klasycznej szopki typu „ezenekierowskiego”. Został odznaczony Złotą odznaką „za