Opowiedz mi miasto

Dokumentacja oraz animacja wybranych zjawisk z Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego z terenu Krakowa

Dane

W ramach projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przeprowadzono dokumentację zjawisk pochodu Lajkonika i krakowskiej koronki klockowej w postaci wywiadów etnograficznych. Badaczki  przeprowadzili indywidualne wywiady etnograficzne z depozytariuszami tradycji pochodu Lajkonika i krakowskiej koronki klockowej wpisanych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Wywiady te zostały zarejestrowane, a następnie przeprowadzono transkrypcję zarejestrowanych wywiadów, co pozwoliło w dalszej kolejności na opracowanie materiałów potrzebnych do wydania folderu przedstawiającego krakowskie koronczarki pt. „Portrety krakowskich koronczarek” oraz opracowania materiałów, które zostały umieszczone na stronie https://opowiedzmimiasto.mhk.pl/osoby/.

Opracowano biogramy następujących osób:
• krakowskie koronczarki (Justyna Łukaszewska-Haberkowa, Małgorzata Grochola, Krystyna Zacharias, Beata Jarema, Jadwiga
Węgorek, Władysława Kadula, Stanisława Kuczyńska, Anna Wantuch, Anna Krzanik, Agnieszka Kozłowska);
• depozytariusze pochodu Lajkonika (Wojciech Leleń, Piotr Marcinkowski, Mateusz Glonek Mariusz Glonek).

Wywiady z depozytariuszami obu tradycji przeprowadziły dr Alicja Soćko-Mucha oraz Adrianna Beczek.